Budgetcoach Weert

Budgetcoach Weert, de financiële zorg voor uw werknemers

Medewerkers met financiële zorgen vragen vaak niet of te laat om hulp. Wanneer de werkgever een loonbeslag ontvangt is het eigenlijk al te laat. Het is een duidelijk signaal dat er financieel gezien zaken niet op orde zijn. Wanneer medewerkers in een vroeg stadium preventief hulp kunnen krijgen, kan er in veel gevallen erger worden voorkomen. Werkgevers kunnen hier een belangrijke rol in spelen door ondersteuning op maat te faciliteren.

Wat is het Financieel Fit training?

Het Financieel Fit Training zorgt ervoor dat uw medewerkers met geldzorgen productief blijven en zich minder vaak ziekmelden. Medewerkers met geldzorgen kunnen stressklachten hebben en soms de neiging om zich te isoleren. Onze doelstelling is daarom: de financiële zelfredzaamheid van uw medewerkers vergroten, de arbeidsproductiviteit waarborgen en het uitvalrisico verlagen en verzuim voorkomen.

Rendement voor medewerker én werkgever

Het Financieel Fit Training zorgt ervoor dat uw medewerkers professionele hulp krijgen van een financieel coach. Op basis van het intakegesprek worden de inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen geïnventariseerd. Aan de hand hiervan zal een budgetplan worden opgesteld. Het budgetplan geeft inzicht in de gewoontes en het bestedingsbedrag van de medewerker.
.
De aanpak op maat draagt bij aan optimale en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

financiele zorg

De rol van de financieel coach

Stabiliseren van de financiën door het optimaliseren van het inkomen, daar waar mogelijk betalingsregelingen maken met schuldeisers, bestedingen verlagen en doelstellingen realiseren. De financieel coach vervult de rol van planner en beheerder specifiek bij ernstige financiële problematiek.

Mogelijke signalen van medewerkers met geldzorgen

  • Medewerker vraagt om een voorschot of lening
  • Toename (frequent/kortdurend) verzuim
  • Verzoek (betaald) overwerk/extra uren
  • Loonbeslag
  • Concentratieverlies, stressklachten

Samenwerking

Het Financieel Fit Training is een samenwerking tussen The Human Works en TYGEO
.
Om de interventie voor medewerkers zo laagdrempelig mogelijk te maken vindt de intake altijd plaats vanuit het bedrijfsmaatschappelijk werk (The Human Works). Daarnaast is het belangrijk om de aard van de financiële problematiek eerst in beeld te brengen alvorens bepaald kan worden welke begeleiding nodig is voor de medewerker.
.
The Human Works is specialist op het gebied van o.a. psychosociale problematiek middels bedrijfsmaatschappelijk werk en coaching.
.
TYGEO is specialist op het gebied van financiële zaken middels budgetbeheer, bewindvoering, financiële planning.

Werkwijze

Het Financieel Fit training zorgt ervoor dat uw medewerkers professionele hulp krijgen van een geregistreerd financieel planner. Op basis van het intakegesprek worden de inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen geïnventariseerd. Aan de hand hiervan zal een toekomstbestendig budgetplan worden opgesteld. Het budgetplan geeft inzicht in de gewoontes en het bestedingsbedrag van de medewerker.
.
Uw werknemers blijven zelf verantwoordelijk maar TYGEO gaat ze wel helpen en adviseren. Als zij deze verantwoordelijkheid zelf liever niet  meer willen of kunnen nemen, dan kan in overleg ook worden gekozen voor beschermingsbewind.

Meer informatie over het Financieel Fit Training voor uw medewerkers?