Financieel Fit

Financiële zorg voor uw medewerkers

Financieel Fit Training

Mensen met financiële vragen of zorgen zoeken vaak niet of te laat hulp. Wanneer de werkgever een loonbeslag ontvangt of een deurwaarder zich meldt is het eigenlijk al te laat. Het is een duidelijk signaal dat er financieel gezien zaken niet op orde zijn. Wanneer mensen in een vroeg stadium preventief hulp kunnen krijgen, kan in veel gevallen erger worden voorkomen. Daarom hebben wij de Financieel FIT training ontwikkeld.

Financieel FIT training voor werknemers met geld problemen

Werkgevers kunnen voor werknemers met financiële vragen of problemen een belangrijke rol spelen door hen de Financieel FIT training aan te bieden. De training zorgt ervoor dat medewerkers met zorgen op dit gebied productief blijven en zich minder vaak ziekmelden. Medewerkers kunnen immers stressklachten ontwikkelen en de neiging hebben om zich te isoleren.

.

Financieel FIT training voor werknemers die door een ‘life event’ plotseling voor nieuwe uitdagingen op financieel gebied komen te staan waardoor ze in hun werk en hun dagelijkse leven niet goed kunnen functioneren.

.

De doelstellingen van de Financieel FIT training zijn: de financiële zelfredzaamheid van medewerkers te vergroten, de arbeidsproductiviteit te waarborgen en het uitvalrisico te verlagen waardoor verzuim wordt voorkomen.

financiele zorg

Mogelijke signalen van medewerkers met geldzorgen

Medewerker vraagt om een voorschot of lening

  • Toename (frequent/kortdurend) verzuim
  • Verzoek (betaald) overwerk/extra uren
  • Loonbeslag
  • Concentratieverlies, stressklachten

.
De doelstellingen van de Financieel FIT training zijn: de financiële zelfredzaamheid van medewerkers te vergroten, de arbeidsproductiviteit te waarborgen en het uitvalrisico te verlagen waardoor verzuim wordt voorkomen.

Wat houdt de Financieel FIT training in?

Op basis van het intakegesprek wordt er bepaald welk Financieel Fit trainingstraject aansluit bij de behoefte van de medewerker. Wij werken met small, medium en large financieel fit trainingen. Het aanbevolen traject wordt in overleg met de werkgever besproken en vastgelegd. Vervolgens wordt er een plan van aanpak gemaakt waarin o.a. de tijdsduur en de doelstellingen van de medewerker worden vastgelegd. Om de interventie voor medewerkers zo laagdrempelig mogelijk te maken vindt de intake altijd plaats op een locatie naar keuze van de medewerker.

Rendement voor medewerker én werkgever

Onze financiële training zorgt ervoor dat uw medewerkers productief en duurzaam inzetbaar blijven door hun financiële problemen daadwerkelijk aan te pakken bij geld problemen. Bij een verandering door een ‘life event’ wordt er inzicht gegeven in de gevolgen van hun financiën. Bijvoorbeeld als men eerder wilt stoppen met werken.  Voor werkgevers draagt onze financiële training bij aan ‘goedwerkgeverschap’, het verlagen van de bedrijfskosten (verzuimkosten, productiviteitsverlies en verwerken van het loonbeslag) en het verlagen van het bedrijfsrisico vanwege diefstal, fraude omkoping en chantage.

Tarieven financieel Fit trainingen

  • Small traject   €   732,-
  • Medium           € 1.464,-
  • Large traject   € 1.850,-

.
Alle bovengenoemde  tarieven zijn exclusief BTW

Samenwerking

TYGEO heeft een samenwerking met diverse partners die indien nodig kunnen worden ingeschakeld.
.

T
he Human Works      
The Human Works is specialist op het gebied van o.a. psychosociale problematiek middels bedrijfsmaatschappelijk werk en coaching.
.

TIME 27
Time 27 Loopbaan en ontwikkel advies ondersteunt Time27 bedrijven met het in positief beweging krijgen van hun medewerkers. Dit samen met ondernemers en leidinggevenden,  zodat medewerkers tijdig kunnen anticiperen op veranderingen en ontwikkelingen binnen het bedrijf.

.

ID 2

Meer informatie over het Financieel Fit Training voor uw medewerkers?